-

Elérhetőségek

Szent László Alapszolgáltatási Központ

Cím: 6133 Jászszentlászló,
Hunyadi u. 2.
Telefon:
+36307189696
+3677/787-011
+3677/787-065
E-mail:
alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
Nyitvatartás

Nyitvatartás

+36 77/787-011 

Péntek Rita Intézményvezető
Tanács Ilona adminisztrátor 
Fekete-Makány Erika családsegítő
email cím: jszlcsaladsegito@gmail.com

Idősek nappali ellátása
+36 77/787-065
Kertész Éva 
Forgóné Sándor Katalin 
Csontos Károlyné Erika 
email cím:jszlklub@gmail.comSzolgáltatásaink

Falugondnoki szolgáltatásFalugondnoki szolgáltatás

Helyszíne:

     Móricgát

A falugondnoki szolgáltatás feladata

   A falugondnoki szolgáltatás célja Móricgát közigazgatási területének intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
   A hatszáz fő alatti településeken falugondnoki szolgáltatás keretében biztosíthatóak az alapszolgáltatási feladatok.
A területre jellemző intézményhiány enyhítése érdekében alapvető feladatunk, hogy azon személyek számára, akik képtelenek a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutásra, vagy a hozzájutás megszervezésére saját erőből, segítséget nyújtsunk. Ez több szinten is kimerülhet, attól függően, hogy milyen minőségű és mértékű segítségre van szükség. Lehet az egyszerű megbízásos ügyintézés, vagy a kapcsolatteremtés segítése, de lehet a szolgáltató rászoruló megbízásából, vagy vele együtt felkeresése egyaránt.
   Célunk tehát annak elérése, hogy a területen élő - a klasszikus értelemben vett társadalomtól fizikailag elszigetelődött - személyek részére ugyanazon szolgáltatásokat biztosítsuk - vagy az ahhoz való hozzájutás segítése -, mint amelyek egy érdekérvényesítés szempontjából, frekventált helyzetben lévő személy számára elérhetőek. Valamint megoldjuk az öregedő népességből fakadó speciális problémákat. Ehhez a feladatunk a helyi jellegzetességekből adódó hátrányok kiküszöbölése. Ezek:

 • Elöregedő települések.
 • Infrastruktúra, intézményi rendszer hiánya.
 • Társadalmi kapcsolatok leépülése.
 • Érdekérvényesítési készségek hiánya, vagy hiányossága.

Továbbá enyhítsük az alacsony jövedelmű, rossz szociális körülmények között élő és egészségügyi problémákkal küzdő lakosság gondjait.
   A szolgáltatás ellátási területe Móricgát és közigazgatási területe.

   Az intézmény a szolgáltatással a fenti célokat kívánja megvalósítani. Felkutatjuk és rendszeresen, igény szerint látogatjuk a szolgáltatás illetékességi területén élő összes lakót. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szükség esetén azon személyek/szolgáltatók között előkelő helyet foglaljunk el, akiket bátran hívhatnak. El szeretnénk érni, hogy minden lakó tisztában legyen az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. Minden lehetőséget biztosítunk a falugondnok számára, és rajta keresztül az ellátottjaink számára, hogy minden közszolgáltatáshoz hozzá tudjanak jutni. Ehhez ha kell megbízás alapján ügyet intézünk, ha kell az intézmény kommunikációs és egyéb eszközei használatát lehetővé tesszük, vagy közvetlenül a szolgáltatóhoz elszállítjuk. Mindezt annak függvényében, ahogyan azt az igény és a felvetődött probléma megkívánja.

   A jogszabályokban foglalt szolgáltatásokat biztosítjuk; tevékenységeket végezzük. Így többek között közreműködünk a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok működésében. Segítséget nyújtunk az idősek otthoni kérelmek és beköltözések lebonyolításában, valamint a kapcsolattartásban, közreműködünk a közösségi információszolgáltatásban, egészségügyi és egyéb szociális ellátások, szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, közreműködünk a gyermekszállításban, különböző rendezvények lebonyolításában.

A nyújtott szolgáltatáselemek

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
  
a közreműködés

 • az étkeztetésben,
 • a házi segítségnyújtásban,
 • a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 • Család-; és gyermekjóléti szolgáltatásban.

az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

 • a háziorvosi rendelésre szállítás,
 • az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
 • a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

 • az óvodába, iskolába szállítás,
 • az egyéb gyermekszállítás.

   A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

 • a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a fenti pontokban meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

   A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

 • az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
 • az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

E feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

   Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg.
   Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.
   Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.


A feladatellátás rendszeressége

 • napi rendszerességgel igénybe vehető: ebédszállítás biztosítása, házi segítségnyújtás, biztosítása, bevásárlás megszervezése, elvégzése, gyermekszállítás.
 • heti egy alkalommal igénybe vehető: egészségi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, gyógyszer felíratása, kiváltása, házi orvoshoz, vizsgálatra történő szállítás, házi segítségnyújtásban nem részesülő rászorultak részére segítségnyújtás bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban.
 • alkalmi jelleggel: minden egyéb szolgáltatás igénylése esetén.

   A feladatok ellátásánál elsőbbséget élveznek a napi rendszerességgel ellátandó feladatok a heti és alkalmi jellegű feladatok előtt. Az elsőbbségi sorrendet csak rendkívül indokolt feladatok miatt lehet megváltoztatni.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

 • a szolgáltatások iránti igényt a tanyagondnoknál kell írásban vagy szóban bejelenteni,
 • a bejelentés megtehető telefonon is,
 • a bejelentett igényekről a tanyagondnoknak nyilvántartást kell vezetni,
 • a tanyagondnok köteles az igénylőt tájékoztatni arról, ha a szolgáltatás nem teljesíthető.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

   A szolgáltató és az igénybe vevő részére a kapcsolattartást az alábbi csatornák teszik lehetővé:

 • személyes megkeresés, felkeresés,
 • írásban, kérelemmel,
 • jelzéssel a jelzőrendszer útján a tanyagondnok felé, aki a rászorulót felkeresi,
 • a polgármester, a képviselő-testület, jegyző, hivatali dolgozók jelzése, megkeresése útján a tanyagondnok felé, aki a rászorulót felkeresi,
 • az intézményvezetője útján, akinek megkeresésére a tanyagondnok a rászorulót felkeresi.

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szent László Alapszolgáltatási Központ - Magyar